M.Sc. Students

2023 M.Sc. Batch

2023 M.Sc. Batch
S.No Roll Number Name
1 PH23M001 Akash Uniyal
2 PH23M002 Anamika N K
3 PH23M003 Brenjit Hazarika
4 PH23M004 Jatavath Hanumu Naik
5 PH23M005 Mohit Singh Kundara
6 PH23M006 Kadam Prashant Prakash
7 PH23M007 RAKESH KHOKHAR
8 PH23M008 Raveesh Ranjan Yadav
9 PH23M009 Rohit Pratap Nair
10 PH23M010 Subhajit Maity
11 PH23M011 ZAANG K
12 PH23M012 Ashutosh Sharma
13 PH23M013 Harish
14 PH23M014 Kanchan
15 PH23M015 Tapan Kumar Malik
16 PH23M016 Riya Nandi
17 PH23M017 Priyanshu Tripathi
18 PH23M018 Arya Srivastava

2022 M.Sc. Batch

2022 M.Sc. Batch
S.No Roll Number Name
1 PH22M001 Alfonsius Myrthong
2 PH22M002 Amit Kumar Jangid
3 PH22M003 Aparna S Sudhir
4 PH22M004 Debashish Roul
5 PH22M005 Nabanita Chakrabarty
6 PH22M006 Priyanuj Rajbongshi
7 PH22M007 Rahul Samriya
8 PH22M008 Shivam Sinha
9 PH22M009 M Suman
10 PH22M010 Mohadeb Mondal
11 PH22M011 Pratyush Ojha
12 PH22M012 Rama Chandra Moharana
13 PH22M013 Pankaj Kumar Saini
Copyright ©2021 Department of Physics - IIT Tirupati. All Rights Reserved