2020 Batch

 • AKASH SINGH (PH20M001)
 • AMITVIKRAM SHARMA (PH20M002)
 • ASHWIN A (PH20M003)
 • GERIKRISHNAN PRADHAN (PH20M004)
 • HRITIK SINGH (PH20M006)
 • MANISH TIWARI (PH20M007)
 • MUSKAN (PH20M008)
 • PREETI CHAUHAN (PH20M009)
 • PUNEET KUMAR (PH20M010)
 • RAVI KUMAR (PH20M011)
 • SAJAL SAUN (PH20M012)
 • MONIKANA GOPE (PH20M013)
 • TUSHTI ASMITA PATEL (PH20M014)
 • VIKAS KUMAR SAHU (PH20M015)
Copyright ©2021 Department of Physics - IIT Tirupati. All Rights Reserved